Contact

Chúng tôi mua lại web truyen.co từ tháng 5/2020 và đang rà soát lại các nội dung truyện. Chúng tôi luôn cố gắng lọc và chỉ đăng những truyện có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện nếu có truyện nào có nội dung không tốt mà đang còn trên web, vui lòng báo chúng tôi biết, chúng tôi sẽ kiểm tra và biên soạn lại hoặc xóa bỏ truyện đó.

Các nội dung liên quan đến bản quyền cũng vui lòng báo cho chúng tôi biết.

Xin chân thành cảm ơn!

Để được phản hồi nhanh nhất, xin liên hệ:
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/truyen.co.
For a faster response please contact us:
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/truyen.co.
loading...
DMCA.com Protection Status